Huisregels Callisto

 

 

BIJ OVERTREDING VAN EEN HUISREGEL KAN ONMIDDELLIJK DE PERSOON AAN DE POLITIE WORDEN GEMELD, TEVENS ZAL ONTZEGGING VAN TOEGANG PLAATSVINDEN.


U mag zich niet bij de entree of in de zaak agressief of dominant opstellen (zowel niet in woord als in gedrag).

U dient tenminste 21 jaar te zijn en dient dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen.

Het gebruik of in het bezit hebben van wapens, of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, is ten strengste verboden.

In het geval van een besloten avond behouden wij ons het recht u te weigeren. Een besloten avond zal duidelijk geafficheerd worden.

U mag onze eigendommen niet mee naar buiten nemen of verplaatsen. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor de kosten van reparatie of vernieuwing.

Bij diefstal doet Callisto altijd aangifte bij de politie.

Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.

Bij calamiteiten dient u ten allen tijden instructies van het personeel te volgen.

Wij wijzen erop dat ons pand, zowel binnen als buiten, is voorzien van camera’s. Een ieder in ons bedrijf stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal worden getoond aan derden.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Callisto is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen.

Indien het binnen te druk is of grote drukte wordt verwacht behouden wij ons het recht u de toegang te weigeren.

Roken is uitsluitend toegestaan in de daarvoor bestemde rokersruimte.

Sportkleding, petten en schuine schoudertassen zijn niet toegestaan.

U mag niet in het bezit of onder invloed van drugs of alcohol zijn.

Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunnen wij u verzoeken om u te mogen fouilleren, als u dit niet toestaat zullen wij u hierop de toegang weigeren.